• beeld_kenniscentrum.jpg Kenniscentrum

  De KvPA beschikt over een eigen kenniscentrum waar regelmatig cursussen worden gegeven. De Compact Clinics van de KvPA staan in ons vakgebied hoog aangeschreven en worden verzorgd door medewerkers en gastsprekers met een langdurige ervaring in diverse disciplines. Vanzelfsprekend zijn aan de Compact Clinics KRT- en KRM registratiepunten toegekend. Dankzij onze sponsoren bieden wij al een cursusavond (19:00 – 22:00 uur) vanaf €50,00.

Communicatie met de KvPA

U kunt patiёnten verwijzen naar de KvPA met een verwijsbrief. Om het u gemakkelijk te maken, kunnen wij u een handig voorgedrukt verwijsblok toesturen dat is toegespitst op de behandelingen die de KvPA uitvoert. Ook kunt u een verwijsformulier invullen op deze site. Nadat wij uw patiёnt hebben gezien voor een eerste consult ontvangt u van ons een verslag en, indien van toepassing, kopieën van de parodontiumstatus en röntgenfoto’s. Op uw verzoek kunt u de gegevens ook digitaal ontvangen.

Tijdens de behandeling van uw patiёnt in de KvPA houden wij u regelmatig op de hoogte door middel van rapportages of telefonisch contact. Tijdens het behandeltraject zal de patient op het hart worden gedrukt om de reguliere controles en behandelingen bij u voort te zetten. Het is vanzelfsprekend dat alle patiёnten na afbehandeling direct zullen worden terugverwezen naar uw praktijk. Indien er andere behandelingen voortvloeien uit onze behandelingen zal dit altijd met u worden overlegd, bij voorkeur telefonisch.

Voor onze verwijzers is er overigens een speciaal telefoonnummer voor collegiaal overleg en verwijzingen met spoed: 020 - 646 4692.

www.kvpa.nl voor informatie
balie@kvpa.nl voor e-mail contact
020 – 646 4692 voor collegiaal overleg en verwijzingen met spoed.

Vul hier het online verwijsformulier in

Beste patiënt.

De KvPA is een gespecialiseerde kliniek. Ons team draagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor uw gezondheid en die van onze medewerkers.

Zoals u weet hanteert onze praktijkaltijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. In toevoeging hebben wij extra strenge (hygiëne)maatregelen doorgevoerdzodat u weer met een gerust hart naar de praktijk kan komen.

U ALS PATIENT

U bent als patiënt van harte welkom in de kliniek indien u alle onderstaande vragen uit de CORONA-Anamnese met ‘NEE’ kunt beantwoorden:

 1. Bent u positief getest op corona en <2 weken genezen?
 2. Heeft u nú huisgenoten/ gezinsleden met (mogelijk) corona?
 3. Heeft u nú, ≤ 2 weken, één of meer van de volgende symptomengehad:verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,benauwdheid, koorts (>38⁰C)?
 4. Bent u in (verplichte) thuisisolatie?
 5. Woont u in een verpleeghuis met ouderen of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

WIJ ATTENDEREN U GRAAG OP ONZE VOLGENDE RICHTLIJNEN

 • Mocht u vlak voor uw afspraak tóch ziekteverschijnselen vertonen die gerelateerd zijn aan Covid-19, dan verzoeken wij u uw afspraak alsnog te annuleren.
 • Bij aankomst in de KvPA wordt u door onze gastvrouw ontvangen die een korte Corona-anamnese met u doorneemt.Tevens neemt zij op afstand uw temperatuur op. Voor bovenstaande anamnese verwachten wij ongeveer 10 minuten nodig te hebben. Wacht u s.v.p. in de auto of buiten tòt 10 minuten voor uw afspraak.
 • Er is (in principe) geen mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet.
 • Er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de poetsruimte.
 • Tenslotte vragen wij u om alléén naar uw afspraak te komen (zonder begeleiding en/of kinderen). Eventueel kan uw begeleider in de auto of buiten wachten.

We zetten vol in op kwalitatieve mondzorg onder veilige omstandigheden en kijken er naar uit u binnenkort weer (gezond) in onze praktijk te mogen verwelkomen!

Team-KvPA