NVVP Erelidmaatschap Edwin Winkel

Op 25-26 november jl. heeft het “NVvP-Lustrumcongres” plaatsgevonden. Op de 85-ste verjaardag van de organisatie is Edwin Winkel -oprichter van de KvPA- in het zonnetje gezet.

Edwin is uitgeroepen tot “Ere-lid” van de NVvP om zijn buitengewone input voor de industrie.

 

Em. prof. dr. Edwin Winkel studeerde af als tandarts in 1980 in Groningen. Hij is medeoprichter van de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (1985) en was verbonden aan de UvA van 1982-2002. Hij promoveerde in 2000. Jarenlang is hij betrokken geweest bij de NVvP als bestuurder en in 2006 werd hij Lid van Verdienste van deze zelfde NVvP. In 2012 werd hij benoemd tot hoogleraar speciële parodontologie. Zijn jarenlange staat van dienst en wellicht nog meer binnen de EFP (Europese Federatie voor Parodontologie) als redactie lid JCP en bestuurslid is ongeëvenaard. Edwin heeft veel betekend voor het halitose onderzoek en geniet een enorme staat van dienst misschien nog wel meer internationaal dan nationaal