Ontstaansgeschiedenis van de KVPA

1 mei 1985

De Kliniek voor Parodontologie is op 1 mei 1985 van start gegaan als de eerste tandartskliniek in het westen die zich enkel en alleen ging specialiseren in parodontologie: anno 1985 een zeer vooruitstrevende gedachte. KvPA heeft vervolgens in een zeer vroeg stadium ook implantologie als specialisme toegevoegd. Daarnaast was de KvPA de allereerste kliniek die zich bezig hield met halitose in Nederland.

Behoefte aan specialistisch traject

In 1985 waren er zeer veel ontwikkelingen gaande met betrekking tot tandheelkunde. Zo vond er heel veel onderzoek plaats naar ziektes van het tandvlees en het bot (parodontitis). De behandeling van parodontitis was echter een zeer geprotocolleerde systematiek. Alle behandelingen met betrekking tot tandvlees werden standaard door de kaakchirurg uitgevoerd. Uit onderzoek kwam echter naar voren dat een veel gespecialiseerder behandelplan gewenst was. De kaakchirurg sneed vaak een relatief groot stuk tandvlees weg. In de parodontologie werd een zogenaamde flap-operatie gedaan: de parodontoloog maakt hierbij onder plaatselijke verdoving het tandvlees los, het ontstoken weefsel wordt weggehaald en vervolgens wordt het tandvlees weer vastgehecht: plastische chirurgie van het tandvlees.

Ook werd in die tijd duidelijk dat de kaakchirurg eigenlijk eenmalig behandelingen uitvoerde en dat dit eenmalige niet paste in het beeld van de parodontologie. Om succesvol te zijn moet je juist een behandeltraject doorlopen en niet eenmalig een behandeling uitvoeren. De patiënt is veel meer gebaat bij een specialistisch traject van diverse behandelingen en een goede follow-up.

KvPA (13 of 60)

Startfase parodontologie

Het was de startfase van de parodontologie en er werd veel baanbrekend onderzoek gedaan. Er moest echter ook een goed kader geschept worden voor de dagelijkse praktijk. De opleidingen op de universiteiten waren nog niet goed ingericht om de parodontologie professioneel aan te pakken. Een en ander moest dus georganiseerd worden in een niet universitaire setting.

Frank Abbas en Edwin Winkel werkten samen in een particuliere praktijk en zagen dat er internationaal een beweging was met betrekking tot parodontologie. Met zijn tweeën brainstormden zij over een praktijk puur gericht op parodontologie en besloten Hans Rodenburg te vragen. Hij verzorgde veel onderwijs op het gebied van parodontologie en zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het opzetten van een dergelijke kliniek. Hans was echter op zijn beurt ook met iemand aan het brainstormen: Ronnie Goené. De heren staken met zijn vieren de koppen bij elkaar en besloten vervolgens met zijn vieren een kliniek te starten: het ontstaan van de KvPA.

Er werd gestart met twee behandelstoelen, dit werden er al gauw drie, dit aantal werd vervolgens verdubbeld naar zes en inmiddels zijn er sinds 2008 vijftien behandelkamers. In hetzelfde jaar verhuisde de KvPA van De Boelelaan naar de huidige locatie. DSC05230

Wat maakt de KvPA zo uniek?

1. Bewezen track record: de KvPA is altijd innoverend geweest en de wetenschappelijke kennis is nog steeds in huis aanwezig. De KvPA is de parodontologiepraktijk met de meeste universitaire verbanden: de specialisten van de KvPA zijn nauw verbonden met de universitaire tandartsopleidingen (ACTA en RuG). Door deze dwarsverbanden is de KvPA goed in staat om innovaties meteen naar de praktijk te vertalen. KvPA heeft dan ook een enorm arsenaal aan kennis en kunde in huis.

2. Doorverwijzen binnen de eigen kliniek: zelfs binnen het specialisme van de parodontologie is er veel differentiatie door de grote verscheidenheid aan specialisten en specialismen. Door de combinatie van expertise op zeer diverse kleine deelgebieden kan er binnen de KvPA een compleet aanbod gegeven worden en dan op hoog niveau.

Alle kennis en kunde is bij de KvPA in huis aanwezig. Iedere specialist van de KvPA heeft hier zijn aandeel in. In 1985 is de KvPA zeer vooruitstrevend van start gegaan en de KvPA heeft deze vooruitstrevendheid tot de dag van vandaag behouden. KvPA is er trots op dat zij pionier in de parodontologie, implantologie, halitose en restauratieve tandheelkunde was en nog steeds is.kvpa1

Beste patiënt.

De KvPA is een gespecialiseerde kliniek. Ons team draagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor uw gezondheid en die van onze medewerkers.

Zoals u weet hanteert onze praktijkaltijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. In toevoeging hebben wij extra strenge (hygiëne)maatregelen doorgevoerdzodat u weer met een gerust hart naar de praktijk kan komen.

U ALS PATIENT

U bent als patiënt van harte welkom in de kliniek indien u alle onderstaande vragen uit de CORONA-Anamnese met ‘NEE’ kunt beantwoorden:

  1. Bent u positief getest op corona en <2 weken genezen?
  2. Heeft u nú huisgenoten/ gezinsleden met (mogelijk) corona?
  3. Heeft u nú, ≤ 2 weken, één of meer van de volgende symptomengehad:verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,benauwdheid, koorts (>38⁰C)?
  4. Bent u in (verplichte) thuisisolatie?
  5. Woont u in een verpleeghuis met ouderen of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

WIJ ATTENDEREN U GRAAG OP ONZE VOLGENDE RICHTLIJNEN

  • Mocht u vlak voor uw afspraak tóch ziekteverschijnselen vertonen die gerelateerd zijn aan Covid-19, dan verzoeken wij u uw afspraak alsnog te annuleren.
  • Bij aankomst in de KvPA wordt u door onze gastvrouw ontvangen die een korte Corona-anamnese met u doorneemt.Tevens neemt zij op afstand uw temperatuur op. Voor bovenstaande anamnese verwachten wij ongeveer 10 minuten nodig te hebben. Wacht u s.v.p. in de auto of buiten tòt 10 minuten voor uw afspraak.
  • Er is (in principe) geen mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet.
  • Er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de poetsruimte.
  • Tenslotte vragen wij u om alléén naar uw afspraak te komen (zonder begeleiding en/of kinderen). Eventueel kan uw begeleider in de auto of buiten wachten.

We zetten vol in op kwalitatieve mondzorg onder veilige omstandigheden en kijken er naar uit u binnenkort weer (gezond) in onze praktijk te mogen verwelkomen!

Team-KvPA