Erkenning

Voor medische en tandheelkundige behandelingen verwacht u de hoogste kwaliteit. 

17

Maar hoe herkent u deze kwaliteit?

Vakmanschap, patiëntgerichtheid, een goede organisatie en logistiek, een juiste prijs-kwaliteit verhouding en zeker ook een langdurige ervaring zijn belangrijke voorwaarden voor een hoge kwaliteit van zorgverlening. Dat de KvPA daaraan voldoet, blijkt uit het feit dat inmiddels duizenden tandartsen al sinds 1985 patiënten verwijzen voor parodontologie, implantologie, prothetiek en halitose.

Het spreekt dan ook voor zich dat de medewerkers van de KvPA voldoen aan de hoogste eisen. Zo zijn de parodontologen erkend door de NVvP, de implantologen door de NVOI, de restauratief tandartsen door de NVVRT en endodontologen door de NVvE. De mondhygiënisten zijn intensief nageschoold in specifieke parodontale behandelingen. Alle zorgverleners blijven up-to-date door voortdurende nascholing in binnen- en buitenland. Al deze kennis en kunde is gebundeld in de KvPA en wordt door de medewerkers uitgedragen door het geven van universitair en post-academisch onderwijs aan studenten, tandartsen en mondhygiënisten. Graag verwijzen wij u dan ook naar de CV’s van ons team.

Zorgverlening in de KvPA wordt ondersteund door een solide cliëntgerichte organisatie. Dat de cliënt centraal staat, blijkt ook uit de faciliteiten die geboden worden, onder andere tijdens het verblijf in onze comfortabele wachtkamer, het persoonlijk contact met de behandelaars en servicegerichte receptiemedewerkers.

Alle inspanningen van de KvPA om kwalitatief hoogstaande zorg te bieden, hebben in 2011 geleid tot de toekenning van het prestigieuze ISO 9001certificaat. Dit certificaat is niet alleen een erkenning voor onze kliniek maar ook een herkenning voor de patiënt van de hoogste kwaliteit! De KvPA spant zich voortdurend in om de kwaliteit nog verder te verbeteren.

zilveren kruis

Beste patiënt.

De KvPA is een gespecialiseerde kliniek. Ons team draagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor uw gezondheid en die van onze medewerkers.

Zoals u weet hanteert onze praktijkaltijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. In toevoeging hebben wij extra strenge (hygiëne)maatregelen doorgevoerdzodat u weer met een gerust hart naar de praktijk kan komen.

U ALS PATIENT

U bent als patiënt van harte welkom in de kliniek indien u alle onderstaande vragen uit de CORONA-Anamnese met ‘NEE’ kunt beantwoorden:

  1. Bent u positief getest op corona en <2 weken genezen?
  2. Heeft u nú huisgenoten/ gezinsleden met (mogelijk) corona?
  3. Heeft u nú, ≤ 2 weken, één of meer van de volgende symptomengehad:verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,benauwdheid, koorts (>38⁰C)?
  4. Bent u in (verplichte) thuisisolatie?
  5. Woont u in een verpleeghuis met ouderen of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

WIJ ATTENDEREN U GRAAG OP ONZE VOLGENDE RICHTLIJNEN

  • Mocht u vlak voor uw afspraak tóch ziekteverschijnselen vertonen die gerelateerd zijn aan Covid-19, dan verzoeken wij u uw afspraak alsnog te annuleren.
  • Bij aankomst in de KvPA wordt u door onze gastvrouw ontvangen die een korte Corona-anamnese met u doorneemt.Tevens neemt zij op afstand uw temperatuur op. Voor bovenstaande anamnese verwachten wij ongeveer 10 minuten nodig te hebben. Wacht u s.v.p. in de auto of buiten tòt 10 minuten voor uw afspraak.
  • Er is (in principe) geen mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet.
  • Er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de poetsruimte.
  • Tenslotte vragen wij u om alléén naar uw afspraak te komen (zonder begeleiding en/of kinderen). Eventueel kan uw begeleider in de auto of buiten wachten.

We zetten vol in op kwalitatieve mondzorg onder veilige omstandigheden en kijken er naar uit u binnenkort weer (gezond) in onze praktijk te mogen verwelkomen!

Team-KvPA