Q&A KvPA

Tandheelkunde is niet alleen gaatjes vullen, we hebben allemaal te maken met lastige casussen en behandelplannen of een ingewikkelde hulpvraag van de patiënt. Soms kan dit zo ingewikkeld zijn, dat we behoefte hebben om er met collega’s over te praten. Omdat we van elkaars ervaringen en expertise willen leren en omdat zo’n andere invalshoek vaak verrijkend kan werken.

Gesprekspartners kunnen collega’s zijn die een soortgelijke situatie al eens eerder aan de hand hebben gehad. Of deskundigen uit betrokken tandheelkundige disciplines die u, met hun specifieke kennis en ervaring, kunnen ondersteunen bij het vinden van een passende oplossing. Omgekeerd kunnen er vakgenoten zijn die op hun beurt een lastige casus uit hun praktijk ter bespreking aan u willen voorleggen. Bij dit alles geldt: twee of drie weten méér dan één.

KvPA (3 of 60)

Om zo’n vorm van intercollegiaal overleg op gang te brengen, hebben Excent en de KvPA het plan opgevat om een aantal informatieve ‘Q&A’ - avonden te organiseren. We hebben hierbij een leerzame en ontspannen avond voor ogen, bedoeld voor collega’s die het beste uit hun vak willen halen, en die gebaseerd is op casussen die door de aanwezigen worden ingebracht. Ofwel: de vraag ‘Hoe zou ú dit doen?’ staat centraal. KRT-punten en ongedwongen setting zijn vanzelfsprekend gegarandeerd, evenals de mogelijkheid om nader met elkaar in gesprek te komen.

Download the flyer

Meldt u nu aan voor de volgende Q&A.

Aanmelden