Q&A KvPA

Tandheelkunde is niet alleen gaatjes vullen, we hebben allemaal te maken met lastige casussen en behandelplannen of een ingewikkelde hulpvraag van de patiënt. Soms kan dit zo ingewikkeld zijn, dat we behoefte hebben om er met collega’s over te praten. Omdat we van elkaars ervaringen en expertise willen leren en omdat zo’n andere invalshoek vaak verrijkend kan werken.

Gesprekspartners kunnen collega’s zijn die een soortgelijke situatie al eens eerder aan de hand hebben gehad. Of deskundigen uit betrokken tandheelkundige disciplines die u, met hun specifieke kennis en ervaring, kunnen ondersteunen bij het vinden van een passende oplossing. Omgekeerd kunnen er vakgenoten zijn die op hun beurt een lastige casus uit hun praktijk ter bespreking aan u willen voorleggen. Bij dit alles geldt: twee of drie weten méér dan één.

KvPA (3 of 60)

Om zo’n vorm van intercollegiaal overleg op gang te brengen, hebben Excent en de KvPA het plan opgevat om een aantal informatieve ‘Q&A’ - avonden te organiseren. We hebben hierbij een leerzame en ontspannen avond voor ogen, bedoeld voor collega’s die het beste uit hun vak willen halen, en die gebaseerd is op casussen die door de aanwezigen worden ingebracht. Ofwel: de vraag ‘Hoe zou ú dit doen?’ staat centraal. KRT-punten en ongedwongen setting zijn vanzelfsprekend gegarandeerd, evenals de mogelijkheid om nader met elkaar in gesprek te komen.

Download the flyer

Meldt u nu aan voor de volgende Q&A.

Aanmelden

Beste patiënt.

De KvPA is een gespecialiseerde kliniek. Ons team draagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor uw gezondheid en die van onze medewerkers.

Zoals u weet hanteert onze praktijkaltijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. In toevoeging hebben wij extra strenge (hygiëne)maatregelen doorgevoerdzodat u weer met een gerust hart naar de praktijk kan komen.

U ALS PATIENT

U bent als patiënt van harte welkom in de kliniek indien u alle onderstaande vragen uit de CORONA-Anamnese met ‘NEE’ kunt beantwoorden:

  1. Bent u positief getest op corona en <2 weken genezen?
  2. Heeft u nú huisgenoten/ gezinsleden met (mogelijk) corona?
  3. Heeft u nú, ≤ 2 weken, één of meer van de volgende symptomengehad:verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,benauwdheid, koorts (>38⁰C)?
  4. Bent u in (verplichte) thuisisolatie?
  5. Woont u in een verpleeghuis met ouderen of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

WIJ ATTENDEREN U GRAAG OP ONZE VOLGENDE RICHTLIJNEN

  • Mocht u vlak voor uw afspraak tóch ziekteverschijnselen vertonen die gerelateerd zijn aan Covid-19, dan verzoeken wij u uw afspraak alsnog te annuleren.
  • Bij aankomst in de KvPA wordt u door onze gastvrouw ontvangen die een korte Corona-anamnese met u doorneemt.Tevens neemt zij op afstand uw temperatuur op. Voor bovenstaande anamnese verwachten wij ongeveer 10 minuten nodig te hebben. Wacht u s.v.p. in de auto of buiten tòt 10 minuten voor uw afspraak.
  • Er is (in principe) geen mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet.
  • Er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de poetsruimte.
  • Tenslotte vragen wij u om alléén naar uw afspraak te komen (zonder begeleiding en/of kinderen). Eventueel kan uw begeleider in de auto of buiten wachten.

We zetten vol in op kwalitatieve mondzorg onder veilige omstandigheden en kijken er naar uit u binnenkort weer (gezond) in onze praktijk te mogen verwelkomen!

Team-KvPA