Meelopen

Als u benieuwd bent hoe wij behandelingen uitvoeren, of een behandelplan benaderen, is het altijd mogelijk om een keer mee te lopen in onze kliniek. Zodra u een patiënt doorverwijst, kunt u dit aangeven op de verwijsbrief, dan proberen wij de afspraak zo te plannen dat u met uw patiënt mee kunt komen. 

Voor het bespreken van behandelplannen, of het delen van ervaring met collega's verwijzen wij u graag naar onze Q&A avonden.

KvPA (26 of 60)