Endodontoloog Marga Ree naar KvPA

Wij zijn zeer blij met de komst van Marga Ree, die het team van de Kliniek voor Parodontologie  Amsterdam (KvPA) komt versterken. Zij heeft als endodontoloog (NVVE) internationale bekendheid verworven op het gebied van tandletsels en het restaureren van endodontisch behandelde elementen.

Marga Ree heeft 40 jaar lang haar eigen praktijk gevoerd, waarvan de laatste 20 jaar een verwijspraktijk voor endodontologie. Ze heeft nu besloten om haar expertise en jarenlange praktijkervaring voor de KvPA in te zetten om (complexe) wortelkanaalbehandelingen en endodontische microchirurgie uit te voeren in een multidisciplinair team.

Marga Ree studeerde in 1979 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2001 haar MSc titel in de endodontologie. Zij is een veelgevraagd spreker op congressen in binnen– en buitenland en heeft inmiddels meer dan 250 lezingen en hands-on cursussen gegeven in zeker 30 landen over de hele wereld. Zij is eerste auteur van een groot aantal artikelen in nationale en internationale tijdschriften. Als mede auteur heeft zij ook een bijdrage geleverd aan diverse boeken over endodontologie en restauratieve tandheelkunde. 

Wij verwelkomen uw patiënten met endodontologische problemen graag. Vanaf 1 mei aanstaande kunt u uw patiënt telefonisch (collegiaal nr. 020-646.46.92 ) , via onze website www.kvpa.nl of via zorgmail.nl0004@kvpa.nl verwijzen. Wij zien uit naar een fijne samenwerking !

 

KvPA-Team

 

Beste patiënt.

De KvPA is een gespecialiseerde kliniek. Ons team draagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor uw gezondheid en die van onze medewerkers.

Zoals u weet hanteert onze praktijkaltijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. In toevoeging hebben wij extra strenge (hygiëne)maatregelen doorgevoerdzodat u weer met een gerust hart naar de praktijk kan komen.

U ALS PATIENT

U bent als patiënt van harte welkom in de kliniek indien u alle onderstaande vragen uit de CORONA-Anamnese met ‘NEE’ kunt beantwoorden:

  1. Bent u positief getest op corona en <2 weken genezen?
  2. Heeft u nú huisgenoten/ gezinsleden met (mogelijk) corona?
  3. Heeft u nú, ≤ 2 weken, één of meer van de volgende symptomengehad:verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,benauwdheid, koorts (>38⁰C)?
  4. Bent u in (verplichte) thuisisolatie?
  5. Woont u in een verpleeghuis met ouderen of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

WIJ ATTENDEREN U GRAAG OP ONZE VOLGENDE RICHTLIJNEN

  • Mocht u vlak voor uw afspraak tóch ziekteverschijnselen vertonen die gerelateerd zijn aan Covid-19, dan verzoeken wij u uw afspraak alsnog te annuleren.
  • Bij aankomst in de KvPA wordt u door onze gastvrouw ontvangen die een korte Corona-anamnese met u doorneemt.Tevens neemt zij op afstand uw temperatuur op. Voor bovenstaande anamnese verwachten wij ongeveer 10 minuten nodig te hebben. Wacht u s.v.p. in de auto of buiten tòt 10 minuten voor uw afspraak.
  • Er is (in principe) geen mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet.
  • Er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de poetsruimte.
  • Tenslotte vragen wij u om alléén naar uw afspraak te komen (zonder begeleiding en/of kinderen). Eventueel kan uw begeleider in de auto of buiten wachten.

We zetten vol in op kwalitatieve mondzorg onder veilige omstandigheden en kijken er naar uit u binnenkort weer (gezond) in onze praktijk te mogen verwelkomen!

Team-KvPA