Tarieven

De tarieven zijn gelijk in heel Nederland en vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u de tarievenlijst van de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam voor 2017.

De tarieven kunt u vinden op https://www.ant-tandartsen.nl/ondersteuning/tarieven/tarieven-2017