Tarieven

De tarieven zijn gelijk in heel Nederland en vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hieronder vindt u de tarievenlijst van de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam voor 2019.

Tarieven tandheelkundige zorg*

Tarieven tandtechniek

* KvPA is niet verantwoordelijk voor de juistheid van tarieven die gepubliceerd worden door derden. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Dit geldt evenzo voor type- en drukfouten.