Veel gestelde vragen


Waarom word ik verwezen terwijl ik geen klachten heb?
U heeft misschien geen echte (pijn)klachten. Toch zijn er vaak wel symptomen van chronische ontsteking aanwezig die u zult herkennen, zoals bloedend of terugtrekkend tandvlees, gevoelige tandhalzen, losser staande tanden of spleetjes tussen uw tanden die er voorheen nooit waren. Omdat de ontstekingen meestal chronisch van karakter zijn treden pijnklachten zelden op.
 

Hoe ontdekt mijn tandarts of mondhygiënist dat ik bloedend (=ontstoken) tandvlees heb?
Uw tandarts of mondhygiënist zal met een pocketsonde (u kunt dit vergelijken met een peilstokje) uw tandvlees aftasten en beoordelen op bloeding en een eventueel verdiepte ruimte tussen tandvlees en tand of kies. Als het tandvlees dan gaat bloeden is er sprake van ontsteking. Als de ruimte dieper is dan 3 mm is er sprake van een verdiepte ruimte ofwel pocket.

 

Waarom verwijst mijn tandarts of mondhygiënist mij naar de Kliniek?
Tandartsen en mondhygiënisten verwijzen naar onze Kliniek omdat u bij ons de zorg en aandacht kunt krijgen die nodig is om uw chronische tandvleesontstekingen te elimineren. Dergelijke behandelingen kosten veel tijd, tijd die er in de praktijk van uw tandarts of mondhygiënist niet altijd is. Bovendien zijn wij als parodontologen gespecialiseerd in dit soort behandelingen door onze extra (driejarige) vervolgopleiding na de tandheelkunde studie en kunnen wij u daarom alle behandelingen aanbieden die nodig zijn om uw problemen op te lossen.

 

Worden de nota’s van de Kliniek vergoed door mijn ziektekostenverzekeraar?
De kosten worden alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waaruit tandheelkundige zorg wordt vergoed. De kosten van tandheelkundige zorg voor personen vanaf 18 jaar zijn nl. niet in de basisverzekering opgenomen.

 

Hoeveel krijg ik vergoed van de nota’s van de Kliniek?
Als u aanvullend bent verzekerd is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het door u gekozen pakket. Meestal wordt 70-80% van de kosten vergoed met een maximum bedrag per jaar. Bij twijfel kunt u het beste uw ziektekostenverzekeraar bellen.

 

Krijg ik zelf de nota van de Kliniek toegestuurd of wordt deze naar mijn verzekeraar gezonden?
De Kliniek heeft de verzorging en inning van de nota’s uitbesteed aan Infomedics Zorg B.V. Binnen de vastgestelde betalingstermijn van 30 dagen dient u de nota aan Infomedics Zorg B.V. te betalen. Vervolgens kunt u de rekening indienen bij uw verzekeraar, die u dan het verzekerde gedeelte terugbetaalt. Als u uw verzekeraar vraagt direct aan Infomedics Zorg B.V. te betalen dient u wel rekening te houden met de betalingstermijn. U blijft nl. zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
Indien mogelijk zal Infomedics Zorg B.V. de nota rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.

 

Zijn er behandelingen waarvoor een machtiging van mijn verzekeraar is vereist?
Over het algemeen is een machtiging niet nodig omdat de door ons verleende zorg doorgaans niet onder de basisverzekering valt. Alleen in het geval van een combinatie van implantologische behandeling en de vervaardiging van een volledige prothese is in sommige gevallen een machtiging nodig als deze zorg wel voor een groot gedeelte wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In die gevallen zullen wij dat uiteraard met u bespreken.

 

Is een behandeling pijnlijk?

De behandelingen bij de mondhygiëniste worden in den regel niet als pijnlijk ervaren. Echter: een ieder heeft zijn eigen pijngrens, en indien dit wenselijk blijkt kan de behandeling onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. De ervaring heeft ons geleerd dat de patiënte zich vooral tijdens de eerste behandelingsfase laat verdoven. De chirurgische behandelingen worden altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

 

Hoe kan ik mijn gegevens mee krijgen?

Desgewenst kunnen wij op verzoek uw gegevens op cd zetten. Wij vragen hiervoor een vergoeding van € 10,00 (incl. BTW). Wij verzoeken u de cd bij ons op te komen halen, en de kosten te voldoen aan onze receptie.

 

Kan ik na een behandeling aan het werk?

Werken na een behandeling bij de mondhygiëniste mag geen probleem zijn. Op de dag waarop een operatieve behandeling is uitgevoerd worden drukke, veel vergende werkzaamheden afgeraden. Zware lichamelijke inspanning kan beter enkele (3-4) dagen achterwege worden gelaten.

Op de dag van de tandvleesoperatie is het verstandig om voldoende te eten voordat u naar de praktijk komt, en het wat betreft uw werkzaamheden rustig aan te doen. Intensief sporten wordt absoluut afgeraden. In den regel vallen de nabezwaren de volgende dagen erg mee. Er kan zich echter enige pijn, zwelling, bloeding, verkleuring van het gezicht en vermoeidheid voordoen. Operaties in de onderkaak geven vaker aanleiding tot nabezwaren dan die in de bovenkaak. Eenvoudige pijnstillende middelen zijn vrijwel altijd toereikend voor de bestrijding van eventuele post-operatieve pijn. Na de tandvleesoperatie zult u het geopereerde gebied gedurende 1 tot 2 weken niet mechanisch mogen reinigen, wat wil zeggen, dat u dat gebied niet mag poetsen en daar geen interdentale hulpmiddelen zult mogen gebruiken. U krijgt dan voor die periode een bacteriedodend spoelmiddel voorgeschreven. Na de operatieve behandeling kunnen de tandhalzen in het behandelde gebied gevoeliger zijn voor prikkels als warm, koud, zoet, zuur of aanraken. Meestal is deze gevoeligheid tijdelijk. Maar om sneller door deze periode van gevoeligheid heen te komen kunnen er een aantal hulpmiddelen worden gebruikt.

 

Kunnen er complicaties optreden?

Theoretisch kan dit; in de praktijk gebeurt dit maar zeer zelden. Wel is het voor ons van groot belang om op de hoogte te zijn van uw algehele gezondheid; ziekten, medicijngebruik en leefgewoonten. Om die reden wordt u voorafgaand aan het eerste onderzoek gevraagd om een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Mochten zich hierin in het verloop van uw behandeltraject in onze kliniek veranderingen voor doen dan is het belangrijk om deze aan ons te melden.

 

Waarom neemt een behandeling veel tijd in beslag?

Zowel bij het eerste onderzoek als bij de evaluatie onderzoeken wordt iedere tand of kies rondom bekeken en bemeten. Ook hechten wij er grote waarde aan dat u niet alleen begrijpt hoe de parodontale problemen zijn ontstaan en wat de behandelingsmogelijkheden en beperkingen zijn, maar ook wat u zelf dient te doen om uw mond zolang mogelijk gezond te houden.

Bij de behandelingen door de mondhygiëniste wordt iedere millimeter van het worteloppervlak gereinigd. De bacteriële afzettingen zitten soms erg vast, en zijn niet altijd even makkelijk verwijderbaar. Ook wordt er tijd besteed aan het begeleiden van de patiënt naar een optimale mondverzorging.

 

Wat is de beste tandenborstel?

Onze voorkeur gaat uit naar een electrische tandenborstel, omdat deze bij een juist gebruik aanzienlijk meer tandplaque verwijdert dan een handtandenborstel.
Wij zijn erg te spreken over de electrische tandenborstel van Braun-Oral B met een hoog toerental (bijvoorbeeld type Professional Care).

 

Is elektrisch poetsen beter?

In feite wel: het is in iedergeval gemakkelijker en effectiever. Uiteraard zijn er patiënten die het voor elkaar krijgen om met een handtandenborstel een goede mondhygiëne te bewerkstelligen; het betreft echter een enkeling.