Snurken & Slaapapneu

Miljoenen Nederlanders snurken iedere nacht. In eerste instantie lijkt deze aandoening onschuldig, maar toch kan het grote invloed hebben op fysiek en sociaal vlak. Slaapapneu is meer dan alleen snurken. Slaapapneu is een medisch probleem en heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Wij leggen u graag het verschil uit.

Snurken

Snurken wordt veroorzaakt door het vibreren van zacht weefsel in de bovenste luchtwegen. Het snurken kan een volume behalen van wel meer dan 70 decibel. Dit is te vergelijken met het geluid van een gemiddelde stofzuiger! U kunt zich voorstellen dat het voor de partner (en soms ook voor de snurkende persoon zelf) een erg vervelend probleem is. Het beperken van overgewicht en het proberen niet op de rug te slapen zijn twee manieren  die het snurken kunnen verminderen. Maar de meest effectieve oplossing is vaak de MRA (Mandibulair Repositie Apparaat).

MRA

Een MRA draagt u tijdens het slapen. De MRA brengt de onderkaak licht naar voren, waardoor de luchtweg open blijft. Hierdoor wordt het vibreren voorkomen. 

Behandeling MRA

 • Tijdens een intake wordt beoordeeld of een MRA een geschikte oplossing is voor uw situatie
 • Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt er een aanvraag gedaan om de kosten van de MRA te laten vergoeden door de basisverzekering
 • Mag de MRA worden vervaardigd? Dan worden er afdrukken gemaakt van uw gebit en wordt er eventueel een beetregistratie uitgevoerd
 • Ten slotte wordt de MRA geplaatst en kunt u weer genieten van een ongestoorde nachtrust!

Slaapapneu

Bij slaapapneu houdt de snurker zijn of haar ademhaling, meer dan vijf keer per uur langer dan tien seconden, in. Tijdens het wegblijven van de ademhaling daalt het zuurstofgehalte in het bloed. Dit kan leiden tot een onregelmatige hartslag, een hoge bloeddruk en in zeer extreme gevallen zelfs de dood.

Behandeling slaapapneu

 • Slaapapneu wordt door een specialist (KNO arts of longarts) gediagnosticeerd
 • Wanneer uit slaaponderzoek blijkt dat u tussen de 5 en 30 apneus per uur heeft en de obstructie zich op het niveau van de tong of het zachte verhemelte bevindt, wordt u vaak aangeraden een MRA aan te laten meten
 • Wanneer u de verwijsbrief van de specialist en het slaaponderzoek indient bij uw zorgverzekeraar worden de kosten voor de MRA vergoed vanuit de basisverzekering

KNO-arts

De KvPA werkt nauw samen met de KNO-artsen van de Ruysdael Clinic in Amsterdam. Bij de Ruysdael Clinics werken medisch specialisten die experts zijn op het gebied van snurken en OSAS. Anders dan in de meeste ziekenhuizen wordt u ontvangen in een rustgevende en persoonlijke omgeving. De medisch specialisten nemen alle tijd om naar u te luisteren en u te adviseren over uw slaapprobleem. Vaak wordt aangeraden de slaap gedurende een nacht te laten meten. Als een van de weinige klinieken bieden wij een service waarbij de meting bij u thuis plaats vindt. Daarnaast denken wij dat de uitslag van een slaaponderzoek dat thuis gedaan wordt, veel betrouwbaarder is dan wanneer u in een vreemd bed slaapt. Wij hebben geen wachttijden en binnen 10 dagen na uw intake in de Ruysdael Clinics is het resultaat van het slaaponderzoek al bekend.

www.ruysdaelclinics.nl

 

Beste patiënt.

De KvPA is een gespecialiseerde kliniek. Ons team draagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor uw gezondheid en die van onze medewerkers.

Zoals u weet hanteert onze praktijkaltijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. In toevoeging hebben wij extra strenge (hygiëne)maatregelen doorgevoerdzodat u weer met een gerust hart naar de praktijk kan komen.

U ALS PATIENT

U bent als patiënt van harte welkom in de kliniek indien u alle onderstaande vragen uit de CORONA-Anamnese met ‘NEE’ kunt beantwoorden:

 1. Bent u positief getest op corona en <2 weken genezen?
 2. Heeft u nú huisgenoten/ gezinsleden met (mogelijk) corona?
 3. Heeft u nú, ≤ 2 weken, één of meer van de volgende symptomengehad:verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,benauwdheid, koorts (>38⁰C)?
 4. Bent u in (verplichte) thuisisolatie?
 5. Woont u in een verpleeghuis met ouderen of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

WIJ ATTENDEREN U GRAAG OP ONZE VOLGENDE RICHTLIJNEN

 • Mocht u vlak voor uw afspraak tóch ziekteverschijnselen vertonen die gerelateerd zijn aan Covid-19, dan verzoeken wij u uw afspraak alsnog te annuleren.
 • Bij aankomst in de KvPA wordt u door onze gastvrouw ontvangen die een korte Corona-anamnese met u doorneemt.Tevens neemt zij op afstand uw temperatuur op. Voor bovenstaande anamnese verwachten wij ongeveer 10 minuten nodig te hebben. Wacht u s.v.p. in de auto of buiten tòt 10 minuten voor uw afspraak.
 • Er is (in principe) geen mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet.
 • Er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de poetsruimte.
 • Tenslotte vragen wij u om alléén naar uw afspraak te komen (zonder begeleiding en/of kinderen). Eventueel kan uw begeleider in de auto of buiten wachten.

We zetten vol in op kwalitatieve mondzorg onder veilige omstandigheden en kijken er naar uit u binnenkort weer (gezond) in onze praktijk te mogen verwelkomen!

Team-KvPA