Slechte adem

Ik heb last van slechte adem

Slechte adem heet in vakjargon ‘Halitose’. Bij halitose vindt iemand de geur van zijn of haar adem onaangenaam of zelfs afstotend. En ook mensen in de omgeving kunnen de slechte adem opmerken. Mensen met slechte adem lijden zelf vaak aan een grote mate van onzekerheid en sociale isolatie. Halitose is voor de patiënt dan ook een ernstige aandoening die in meer dan één opzicht het leven negatief kan beïnvloeden. Al met al een goede reden om deze aandoening te laten onderzoeken. Meestal is er een goede behandeling mogelijk.

Halitose

Hoe wordt slechte adem veroorzaakt?

Een veel voorkomende vorm van halitose wordt veroorzaakt door roken, het eten van sterk gekruid voedsel/knoflook of het drinken van alcohol. Deze ademgeuren zijn bekend en worden min of meer geaccepteerd. Daarnaast heeft vrijwel iedereen 's ochtends last van lichte halitose. Dat komt door de lage speekselproductie tijdens de slaap en door de afbraak van zwavelhoudende eiwitten in de mond. Deze vorm van halitose is gemakkelijk te verhelpen door 's avonds de tong te reinigen met een tongschraper (Scrapy Tongreiniger, verkrijgbaar via CleverCool). De meest voorkomende vorm van halitose wordt veroorzaakt door bacteriën in de mond, de zogenaamde orale halitose. In de mond komen verschillende bacteriën voor . Soms is een bepaalde soort bacteriën sterk verhoogd. Daardoor neemt de hoeveelheid viesruikende gassen zo sterk toe dat ze worden waargenomen door mensen in de omgeving. Een van de belangrijke gassen bij halitose is zwavelwaterstof, de zogenaamde rotte eierengeur.

Wat valt er aan een slechte adem te doen?

Aan de hand van vragen, mondonderzoek en eventueel bacteriologisch onderzoek wordt vastgesteld welke medische en tandheelkundige factoren invloed kunnen hebben op de halitose. Vervolgens wordt de mate van halitose vastgesteld en het type mondgeur. De adem wordt getest met apparaten die de ademgassen objectief analyseren en voor de patiënt zichtbaar maakt. Het is voor zowel de onderzoeker als de patiënt van groot belang dat de mate van halitose wordt vastgesteld. Een groot voordeel van de objectieve meetgegevens van de Halimeter en de Oral Chroma is dat daarmee patiënten die denken aan halitose te lijden, terwijl dat niet kan worden aangetoond, overtuigd kunnen worden van het tegendeel. De Kliniek voor Parodontologie beschikt over de nieuwste apparatuur.

De Oral Chroma kan bijvoorbeeld exact onderscheiden of de halitose uit de mond komt of uit andere organen zoals de longen. Na ongeveer 3 maanden wordt het effect van de behandeling beoordeeld. Halitose blijkt niet een aandoening waarmee de patiënt moet leren leven maar is over het algemeen goed te behandelen.

Wilt u een objectieve ademtest om uit te sluiten dat u aan halitose lijdt?

Neemt u dan contact met ons op: 020-6460727 (08:30-12:30 en 13:30-17:00)

Beste patiënt.

De KvPA is een gespecialiseerde kliniek. Ons team draagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor uw gezondheid en die van onze medewerkers.

Zoals u weet hanteert onze praktijkaltijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. In toevoeging hebben wij extra strenge (hygiëne)maatregelen doorgevoerdzodat u weer met een gerust hart naar de praktijk kan komen.

U ALS PATIENT

U bent als patiënt van harte welkom in de kliniek indien u alle onderstaande vragen uit de CORONA-Anamnese met ‘NEE’ kunt beantwoorden:

  1. Bent u positief getest op corona en <2 weken genezen?
  2. Heeft u nú huisgenoten/ gezinsleden met (mogelijk) corona?
  3. Heeft u nú, ≤ 2 weken, één of meer van de volgende symptomengehad:verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,benauwdheid, koorts (>38⁰C)?
  4. Bent u in (verplichte) thuisisolatie?
  5. Woont u in een verpleeghuis met ouderen of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

WIJ ATTENDEREN U GRAAG OP ONZE VOLGENDE RICHTLIJNEN

  • Mocht u vlak voor uw afspraak tóch ziekteverschijnselen vertonen die gerelateerd zijn aan Covid-19, dan verzoeken wij u uw afspraak alsnog te annuleren.
  • Bij aankomst in de KvPA wordt u door onze gastvrouw ontvangen die een korte Corona-anamnese met u doorneemt.Tevens neemt zij op afstand uw temperatuur op. Voor bovenstaande anamnese verwachten wij ongeveer 10 minuten nodig te hebben. Wacht u s.v.p. in de auto of buiten tòt 10 minuten voor uw afspraak.
  • Er is (in principe) geen mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet.
  • Er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de poetsruimte.
  • Tenslotte vragen wij u om alléén naar uw afspraak te komen (zonder begeleiding en/of kinderen). Eventueel kan uw begeleider in de auto of buiten wachten.

We zetten vol in op kwalitatieve mondzorg onder veilige omstandigheden en kijken er naar uit u binnenkort weer (gezond) in onze praktijk te mogen verwelkomen!

Team-KvPA