Patiënt worden


Aanname nieuwe patiënten

Nieuwe patiënten die zijn doorverwezen door hun tandarts, mondhygiënist, huisarts, specialist, diabeteszorg, of een second opinion willen, zijn welkom in onze praktijk. Wij hebben geen wachtlijst, waardoor wij met u op korte termijn een afspraak kunnen plannen bij één van onze parodontologen of implantoloog.

Inschrijving als patiënt bij de Parodontologische Kliniek Den Haag gebeurt op verwijzing van de eigen tandarts. Het komt voor dat de vrijgevestigde mondhygiëniste, uw huisarts of medisch specialist naar ons verwijst. Dat kan indien uw tandarts instemt met de verwijzing. U dient op uw eerste afspraak uw verwijskaart of verwijsbrief mee te nemen. Zonder verwijzing kunt u uitsluitend bij ons terecht voor een second opinion.

 

Afspraak maken

Wij zijn voor het maken van een afspraak bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7.45 tot 16.30 uur op (070) 3615146. Tijdens het maken van de eerste afspraak zal de receptioniste u telefonisch uitleg geven over de inhoud van uw eerste bezoek bij ons en de te verwachten kosten. Zij stuurt u een bevestiging van uw afspraak, routebeschrijving, gezondheidsvragenlijst, begroting (tevens akkoordverklaring) en een instructiefolder wat te doen voorafgaand aan uw eerste bezoek.

 

Eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek bij ons maakt u kennis met de parodontoloog. Aan de hand van uw gezondheidsvragenlijst en een uitgebreid onderzoek zullen de diagnose en de behandelingsmogelijkheden met u worden besproken. Een kostenbegroting komt eveneens aan de orde.

 

Gezondheidsvragenlijst

De gezondheidsvragenlijst wordt u toegestuurd en dient voorafgaand aan uw eerste bezoek bij ons zorgvuldig door u te worden ingevuld. Het is voor ons van groot belang en in belang van uw veiligheid om bij iedere afspraak kennis te nemen van uw eventuele ziekten, afwijkingen, medicijn gebruik en leefgewoonten. Zij kunnen doorslaggevende invloed hebben op de gezondheid van de mond alsmede op het verloop en het resultaat van onderzoek en behandeling. Hiervoor zal bij iedere behandeling geïnformeerd worden naar uw gezondheid en medicijn gebruik. Op de door u verstrekte gegevens hanteert de Parodontologische Kliniek Den Haag het zogenoemde “Privacy regelement” ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

 

Second opinion

Bij een verzoek om een second opinion – een onderzoek met diagnosestelling en (schriftelijk) advies hoeft u geen verwijsbrief in uw bezit te hebben. Na een second opinion volgt geen behandeling bij ons tenzij uw tandarts ons alsnog daar om verzoekt.

 

Kostenbegroting

Na het eerste onderzoek bij ons ontvangt u een begroting van de te verwachten behandeling. In de omschrijving van de behandeling maken wij gebruik van de prestatiecodes. Gebruikmakend van deze codes kunt u in uw verzekeringspolis terugvinden welk deel van onze behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Afhankelijk van uw verzekeringspolis en uw verzekeringsmaatschappij kan het te vergoeden deel aanzienlijk variëren.

Kinderen en jeugdige patiënten tot 18 jaar krijgen de behandeling volledig vergoed. Voor medisch gecompromitteerde en gehandicapten patiënten is het in een aantal gevallen mogelijk volledige vergoeding van de behandeling bij de verzekeraar aan te vragen.

 

Betaalwijze

Het is gebruikelijk dat u de kosten van uw behandeling bij de Parodontologische Kliniek Den Haag direct aan de balie betaalt. Dit kan d.m.v. pinbetaling of contante afrekening. Na betaling krijgt u een factuur mee voor uw verzekering als bewijs van betaling. De volgende behandelingen dienen direct aan onze balie te worden voldaan:

  • Intake consult.
  • Herbeoordelingsconsult, evaluatie consult en eventuele tussentijdse consulten bij de pardontoloog of implantoloog.
  • Parodontale nazorg behandelingen bij de mondhygiënist(e) of preventie-assistente.
  • Röntgenfoto’s die gemaakt worden tijdens nazorg behandeling bij de mondhygiënist of tijdens een consult bij de parodontoloog of implantoloog.
  • Bacteriologisch onderzoek.
  • Mondhygiëne artikelen.

Wij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden.