Kaakchirurg

Heeft u tandarts u verwezen naar de kaakchirurg voor het verwijderen van een verstandskies ? Of heeft u last van een plekje op de wang of tong? Dan kunt u daarvoor ook terecht bij de KvPA.

U wordt bij ons behandeld door kaakchirurgen met een ruime ervaring in hun vakgebied die allen aangesloten zijn bij een academisch ziekenhuis. Sinds 2012 onderhoudt de KVPA een professionele relatie met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Hun expertise bij ons op de werkvloer.
27

De kaakchirurg, tegenwoordig ook wel de MKA-chirurg (Mond- Kaak- en Aangezichts-chirurg) genoemd, is gespecialiseerd in het verwijderen van moeilijk liggende verstandskiezen, wortelpuntbehandelingen.

Gunstige vergoeding

De tandheelkundige behandelingen die worden uitgevoerd door de kaakchirurg worden gedeclareerd op basis van de huidige tandartstarieven; u kunt daarom alleen via de aanvullende verzekering aanspraak maken op vergoeding. Voor deze regeling is bewust gekozen: het eigen risico in de basis verzekering bedraagt inmiddels € 385 en daardoor is een vergoeding uit de aanvullende verzekering voor veel patiënten gunstiger.

Beste patiënt.

De KvPA is een gespecialiseerde kliniek. Ons team draagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor uw gezondheid en die van onze medewerkers.

Zoals u weet hanteert onze praktijkaltijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. In toevoeging hebben wij extra strenge (hygiëne)maatregelen doorgevoerdzodat u weer met een gerust hart naar de praktijk kan komen.

U ALS PATIENT

U bent als patiënt van harte welkom in de kliniek indien u alle onderstaande vragen uit de CORONA-Anamnese met ‘NEE’ kunt beantwoorden:

  1. Bent u positief getest op corona en <2 weken genezen?
  2. Heeft u nú huisgenoten/ gezinsleden met (mogelijk) corona?
  3. Heeft u nú, ≤ 2 weken, één of meer van de volgende symptomengehad:verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,benauwdheid, koorts (>38⁰C)?
  4. Bent u in (verplichte) thuisisolatie?
  5. Woont u in een verpleeghuis met ouderen of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

WIJ ATTENDEREN U GRAAG OP ONZE VOLGENDE RICHTLIJNEN

  • Mocht u vlak voor uw afspraak tóch ziekteverschijnselen vertonen die gerelateerd zijn aan Covid-19, dan verzoeken wij u uw afspraak alsnog te annuleren.
  • Bij aankomst in de KvPA wordt u door onze gastvrouw ontvangen die een korte Corona-anamnese met u doorneemt.Tevens neemt zij op afstand uw temperatuur op. Voor bovenstaande anamnese verwachten wij ongeveer 10 minuten nodig te hebben. Wacht u s.v.p. in de auto of buiten tòt 10 minuten voor uw afspraak.
  • Er is (in principe) geen mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet.
  • Er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de poetsruimte.
  • Tenslotte vragen wij u om alléén naar uw afspraak te komen (zonder begeleiding en/of kinderen). Eventueel kan uw begeleider in de auto of buiten wachten.

We zetten vol in op kwalitatieve mondzorg onder veilige omstandigheden en kijken er naar uit u binnenkort weer (gezond) in onze praktijk te mogen verwelkomen!

Team-KvPA