Kronen en bruggen


Uiteindelijk dient de implantaatbehandeling te worden afgerond met de vervaardiging van een kroon of een brug.  Vaak doen tandartsen dat zelf. Wij zullen in dat geval de tandarts berichten dat deze verder kan gaan. Na het plaatsen van kroon of brug zien wij u wel graag terug voor de zogenaamde nulmeting (zie “Periodieke evaluaties”).

 

Sommige tandartsen laten het maken van een kroon of brug aan ons over. Uiteraard gebeurt dit in overleg met uw tandarts.

 

Periodieke evaluaties implantaten

Om te weten of het tandvlees rond tanden en kiezen en ook rond implantaten nog steeds gezond is zullen periodieke evaluaties van de conditie van het tandvlees moeten plaatsvinden. We kunnen zo vaststellen of het resultaat van de behandelingen duurzaam is.

 

Kort na het plaatsen van een kroon zullen wij in ieder geval rond het implantaat meten en vastleggen hoe diep de ruimten zijn rond het implantaat. Dit is de eerste keer dat deze diepten worden vastgelegd en noemen wij de nulmeting. Bij volgende metingen kan zo altijd worden vastgesteld óf er veranderingen zijn opgetreden.

 

Behandelwijze tandvleesontstekingen

Het eerste traject van de behandeling van parodontitis bestaat uit de initiële parodontale behandeling:

In meestal meerdere zittingen kort achter elkaar wordt uw gebit zowel boven als onder tandvlees grondig gereinigd door één van onze hierin gespecialiseerde mondhygiënisten. Zo nodig wordt dit onder verdoving gedaan.  Per zitting  wordt een deel van uw gebit gereinigd. Tegelijkertijd krijgt u een grondige instructie hoe u uw gebit op de meest effectieve wijze dient schoon te houden. In de daarop volgende zitting wordt dan geëvalueerd wat het effect van uw mondhygiëne is en wordt deze  zonodig weer bijgestuurd.